"Anielska Górka"
- Miejsce Piastowe

Koncepcja urbanistyczna zagospodarowania kompleksu księży michalitów